none

אדם שאיבד חצי פניה לגידול סרטני בגודל מלון מקבל השתלה בסגנון טרמינייטור שנבנה על ידי מנתח גאון

אזהרה - תמונות גרפיות: טים מקגראת ', בן 38, נתקל במה שהרופאים כינו' התרחיש הגרוע יותר 'לאחר ניתוח להסרת גידול שלא הותיר אותו לאכול או לשתות.