none

נדיר 50p בשנה שעברה מסתתר לעין - איך לזהות את זה

תשכח מפיטר ראביט, טום קיטן ואפילו מהפיסות של 50 אייזק ניוטון, המטבע הנדיר ביותר שעשה המטבע המלכותי בשנה שעברה הוא אחד שרוב האנשים אפילו לא היו מבינים שהוא נדיר