none

עמיגו הלוואות אומרת כי היא עומדת בפני חדלות פירעון לאחר ששיעור של 10% לנפגעי פיצויים נדחה

אמיגו מלווה כסף לאנשים עם היסטוריית אשראי גרועה, אך זכתה לביקורת בשל המחאות השוות במחלוקת, הכוללות בקשה מהלווים לרשום משפחה או חברים כערביםלקוחות QuickQuid שהיו הלוואות שנמכרו בצורה לא נכונה הבטיחו פיצוי 'מהיר וקל'

לווים הסבורים שנמכרו להם הלוואה על ידי המלווה המשוער שהתמוטט יצטרכו להגיש בקשה לפיצוי באמצעות פורטל מקוון.


מלווה המשכורת סאני נכנסת למינהל - מה לעשות אם יש לך הלוואה שטרם נפרדה

סאני הלוואות הפכה למלווה האחרונה שהתקבלה בידי בדיקות קשות יותר במחירים נוחים וגידול בתלונות הפיצויים של חברות לניהול תביעות.