none

כללים חדשים ל BAN שיחות קרות נכנסים לתוקף היום - מה כבר אסור

כעת תינתן לאנשים אפשרות לבחור לקבל שיחות על תביעות נזקי גוף או PPI