none

טסקו מוכרת חבילות ענק של ג'ין ורוד במחיר מציאה

אנחנו כן אוהבים קצת ג'ין זול - במיוחד זה של גורדון הוורודגורדון הוציא זה עתה ג'ין ורוד בפחית - אך ניתן להשיג אותו רק בארבעה מקומות

בדיוק כשחשבת שג'ין בפח לא יכול להשתפר